Nagar Panchayat Oel, Dhakhwa

District - Kheri

  
Yogi Aditya Nath
Shri Yogi Aditya Nath

Hon'ble Chief Minister Uttar Pradesh

Shri Ashutosh Tandon
Shri Ashutosh Tandon

Hon'ble Urban Development Minister

Shri Pradeep Kumar Gupta
Shri Pradeep Kumar Gupta

Chairman

Shri Satyik Shukla
Shri Satyik Shukla

Executive Officer

   Notice

Sr. No.Notice SubjectNotice DescriptionNotice DateDownload
1 noticenotice 106-Mar-20 Download